Recept

 

Räkna ut ditt BMI

BMI är en förkortning för Body Mass Index, kroppsmasseindex.
BMI anger relationen mellan vikt och längd enligt formeln "BMI=kroppsvikt (kg) / (kroppslängd*kroppslängd (m) )".

Din vikt i kg »

Din längd i cm » 

 

Ditt BMI är:

 
Viktklasser Män Kvinnor
Underviktiga <20 <18,6
Normalviktiga 20,0-25,0 18,6-23,8
Överviktiga 25,0-30,0 23,8-28,6
Kraftigt överviktiga >30 >28,6

Det finns olika gränsvärden för vad som skall räknas som övervikt.
Tabellen visar de gränsvärden WHO angav 1985 för vuxna människorBeräkna ditt BMI